תמ"א 38
 

תמ"א 38

תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה תמ"א 38היא אוסף של תקנות, שתפקידן העיקרי הוא טיפול בסיכונים הנובעים מרעידות אדמה. התוכנית הוכנה ביוזמת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, על ידי צוות גדול של מתכננים ויועצים.

 זכאיים לתמ"א 38

זכאים לתוספת זכויות בנייה מכוח התמ"א בניינים שנבנו לפי היתר בנייה שהוצא לפני ושנקבע על ידי מהנדס שאינם בנויים על פי תקן ישראלי 413. לגבי מבנים שההיתר לבנייתם ניתן אחרי תאריך זה, אם נקבע על ידי מהנדס שלא נבנו על פי ת"י 413, כפי שהיה בתוקף במועד הוצאת ההיתר לגביהם, חלות הוראות התמ"א ללא תוספת זכויות בנייה.

התמ"א אינה חלה על מבנים הפטורים מתקן 413, כולל מבנים בני קומה אחת או שתיים בשטח של עד 400 מ"ר ומבנים שאינם מאוישים רוב הזמן, כמו מחסנים. בנוסף מגורים של בני אדם .לזכאיים לתמ"א 38

כמו כן התמ"א אינה חלה על מבנים המיועדים להריסה של מבנה או בנין .

תמ"א 38 חלה גם על מבני מגורים וגם על מבנים לשימושים אחרים

 

ההליכים לתמ"א 38 הם

תמ"א 38 מאפשר קבלת היתר בנייה לחיזוק מבנה ללא צורך בהכנת תוכנית מפורטת. עם זאת, קבלת זכויות בנייה מכוח התוכנית כפופה לאישור הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בעייריה שלכם אתם שייכים . זאת, כדי למנוע פגיעה אפשרית בחזות העיר או ברווחתם של העיר תושבי האזור. אולם, הסירוב אינו יכול להינתן אלא בגלל "טעמים מיוחדים" ולא בגלל שיקולים תכנוניים רגילים. ברוב העיריות = רשות המקומית  מאשרים יותר תמ"א 38 מאשר פרויקטים של פינוי בינוי .

 
 
 
המומחים

סיווגים פופולריים

כל הזכויות שמורות המומחים. ©2017
Created by RightClick