תקנון אתר

תקנון - אתר המומחים

 

גולשים יקרים,

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של המומחים, האתר המוביל לבעלי מקצוע בישראל ("האתר"). השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו, הן על ידי גולשים המחפשים בעלי מקצוע והן ע"י בעלי העסק המופיעים באתר, ייעשה כפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון האתר ("התקנון"). אנו מבקשים להדגיש כי עצם הגלישה והשימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי התקנון, לפיכך יש לקרוא את התקנון בעיון. יודגש כי ללא הסכמה למלוא תנאי השימוש בתקנון, אין לעשות שימוש באתר כלל.
האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, אולם ייעשה שימוש בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד. כמו כן כל האמור בלשון רבים מתייחס ליחיד, ולהיפך.
1.     האתר מנוהל ע"י אתר המומחים, אשר הוקם בשנת 2011, במטרה לשמש פלטפורמה עבור בעלי עסק ולהציג בפני ציבור הגולשים מידע כללי ושימושי בנוגע לבעלי מקצוע בתחומים שונים. האתרמציג רשימה של בעלי עסק אמינים ומקצועיים עם תודעת שירות ("בעלי מקצוע" ו/או "בעלי עסק") במגוון תחומים, באזורים שונים בארץ - זאת בכדי שציבור הגולשים ("הגולשים" ו/או "המשתמשים" ו/או "הלקוחות") המחפשים בעל מקצוע יוכלו לבחור בעל מקצוע מתאים עבורם, במחיר סביר, אשר יעניק שירות אדיב.
2.     המומחים מספקים לציבור הרחב תחושת ביטחון בבחירת בעל המקצוע, לו הם נזקקים, מפני שבעלי המקצוע המופיעים באתר המומחים נבחרו בקפידה, הסכימו לאמנת השירות של אתר המומחים, הצהירו כי הם מחזיקים בתעודות הסמכה הנדרשות והוכיחו את מקצועיותם. כמו כן, הגולשים באתר רשאים לכתוב חוות דעת בקשר לבעל מקצוע, אשר השתמשו בשירותיו, ובכך לסייע לציבור הרחב בהליך בחירת בעל מקצוע מהימן.אסור לבעל מקצוע לכתוב חוות דעת בנוגע לעצמו, בין במישרין ובין באמצעות צד שלישי.
3.     המומחים משמשים כמגשרים בין בעלי המקצוע לבין מבקשי השירות, במקרה ומתגלעים חילוקי דעות בין הצדדים. נציגי אתר המומחים בודקים את התלונות כנגד בעלי המקצוע המופיעים באתר, ובמקרה בו בעל מקצוע צובר תלונות, הנמצאות כמוצדקות, פרסומו של אותו בעל מקצוע מבוטל ונמחק מאתר האינטרנט.  
4.     השימוש באתר ו/או בתכנים ו/או במידע הם באחריות הגולשים בלבד ולאתר המומחים לא תהיה כל אחריות מכל סוג כלפי הגולשים.המידע המוצג עשוי להיות חלקי ו/או שגוי ו/או לא מעודכן, וכל המשתמש במידע עושה זאת על אחריותו ומסיר מהאתר כל אחריות. כמו כן, המידע אינו מהווה בשום אופן תחליף לייעוץ מקצועי על ידי בעל מקצוע מוסמך בתחום הרלבנטי. אתר המומחים אינו אחראי לטעויות ו/או אי דיוקים, אשר עשויים להימצא באתר.
5.     יש להדגיש כיאתר המומחים לאאחראי כלפי הציבור הלקוחות בכל הנוגע לטיב המוצר ו\או השרות הניתן על ידי בעלי המקצוע, אלא בעלי המקצוע עצמם הם האחראים, לפיכך אתר המומחים לא ישא בכל אחריות \ נזק \ תביעה או דרישת פיצוי כזו או אחרת אם מבעל המקצוע ואם מהלקוחות.
6.     אתר המומחים משמש כמתווך בלבד בין הלקוח ובין בעלי המקצוע, לכן כל תלונה\תביעה\דרישת פיצוי, אם יופנו לאתר המומחים יועברומייד לאחריותם וטיפולם של בעלי המקצוע, אשר מסכימים לכך מראש. כמו כן, בעלי המקצוע מסכימים ומתחייביםלשפות את אתר המומחים - מיד עם קבלת דרישת התשלום הראשונה מלקוח - בגין כל אחריות שתוטל עליהם ו/או כל סכום שיחויבו לשלם.
7.     האתר מאפשר העלאת תגובות של לקוחות בלבד, לגבי בעלי מקצוע אשר מהם קיבלו שירות. נציגי האתר אינם מחויבים להעלות כל תגובה ושומרים על הזכות הבלעדית, על פי שיקול דעתם להסיר תגובות בלתי הולמות ו/או פוגעניות ו/או לא ראיות ו/או כל פרסום המופיע באתר וללקוחות ולבעלי המקצוע לא תהיה כל טענה בנדון. במידה ומי מהגולשים ו/או בעלי המקצוע נפגע מתוכן המצוי באתר ו/או סבור כי צד שלישי כלשהו נפגע ו/או נפגעו זכויות יוצרים ו/או קניין רוחני של, הגולש מתבקש לפנות לנציגי האתר, ללא דיחוי, אשר יבחנו את התלונה על פי שיקול דעתם הבלעדי.
8.     אתר המומחים הוא בעל הזכות הבלעדית לבצע שינויים באתר ו/או להוסיף תכנים ו/או להוסיף או להסיר בעלי מקצוע, או כל פרסום אחר באתר, לרבות בתחום התוכן, גרפיקה, עיצוב, תמונות ויפעל על פי שיקול דעתו הבלעדי, על מנת לקדם את האתר על פי ראות עיניו.
9.     כל זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני באתר, לגבי כל המופיע באתר, לרבות שם האתר, שייכים בלעדית לאתר המומחים. אין לעשות כל שימוש, מסחרי או אחר בתוכן המופיע באתר, ללא אישור בכתב מראש של נציגי אתר המומחים.
10. אסור לבצע שימוש במידע באתר, לרבות מספרי הטלפון לשימוש מסחרי ו/אופרסומת ו/או שידול לרכישת לקוחות ו/או בעלי מקצוע לרכוש מוצרים ו/או שירותים, אשר אינם מופיעים באתר.
11. אתר המומחים יעשה כל מאמץ סביר כדי להגן על פרטי הגולשים ועל פרטיותם, אולם לא ניתן להבטיח הגנה מלאה על פרטים אילו. הגולשים ובעלי המקצוע פוטרים את האתר מכל טענה ו/או אחריות לנזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שעלול להיגרם כתוצאה מדליפת פרטים אילו.
12. למען הסר ספק, החוקים החלים על השימוש באתר הן לגבי הלקוחות והן לגבי בעלי המקצוע הם דיני מדינת ישראל. בית המשפט המוסמך בעיר פתח תקווה יהא בעל הסמכות המקומית, הייחודית ובלעדית בגין כל דבר ועניין הנוגע לתקנון ו/או לחילוקי דעות בין הצדדים.
13. אם יתעוררו בין הצדדים חילוקי דעות הקשורים לתקנון ו/או להסכם ביניהם ו/או לתנאי השימוש ו/או התשלום ו/או כל עניין אחר, מסכימים הצדדים לנסות וליישב את הסכסוך בדרך של משא ומתן ישיר, או בסיוע מגשר, שזהותו תקבע בהסכמת שני הצדדים. באם הסכסוך הוא בין לקוח לבין בעל מקצוע, מוסכם מראש כי נציג המומחים יפעל כמגשר. פנו הצדדים לגישור, והגישור לא הסתיים בתוך שלושה חודשים, רשאי כל צד להגיש תובענה לבית המשפט, אלא אם כן הסכימו הצדדים להמשיך את הגישור לתקופה נוספת שקבעו.אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותם של הצדדים או מי מהם לנקוט בהליך משפטי במטרה למנוע נזק ממשי ומיידי לצד כלשהו ו/או לצד שלישי.
14. בעלי המקצוע מתבקשים להתעדכן באתר לעיתים קרובות, על מנת לוודא שפרטי ההתקשרות וכל המידע אודות העסק נכונים.
15. תקנון האתר הנ"לעשוי להתעדכן ו/או להשתנות עלפי שיקול דעתם של אתר המומחים, לפיכךבאחריות ציבור הגולשים, הלקוחות ובעלי המקצוע להתעדכן בשינויים ולקחת אותם לתשומת לבם.
 
הריני מצהיר כי קראתי, הבנתי ואני מסכים לכל סעיפי תקנון אתר המומחים לעיל.

לבחירת בעל מקצוע
 
 
 
 
המומחים

סיווגים פופולריים

כל הזכויות שמורות המומחים. ©2017
Created by RightClick